dilluns, 25 de gener de 2010

LA ROTONDA, UN EDIFICI PER A LA CIUTAT I LA CULTURA


La Rotonda, antic Hotel Metropolitan és un edifici modernista que l’arquitecte Adolf Ruiz i Casamitjana va projectar per Salvador Andreu, iniciant-se les obres l’any 1906 i finalitzant el 1918. De forma immediata va ser ampliat per l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia als anys 20. Figura al Catàleg Arquitectònic de Barcelona i és un dels 115 edificis de la Ruta del Modernisme.


La situació actualLa Rotonda ha passat de ser Hotel Metropolitan al seu inici a Edifici Assistencial, amb nombroses obres de reforma i remuntes. Atès que es varen detectar problemes de seguretat a les façanes ja fa uns quans anys, es varen col•locar xarxes i altres elements de protecció sense que s’hagin renovat ni fet mes actuacions. El grau d’abandonament és total.Hi ha un pla urbanístic, promogut per la iniciativa privada i que ja ha estat aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, que modifica radicalment la volumetria que estableix el Pla General Metropolità. Aquesta modificació preveu l’enderrocament del 80% de l’actual edifici de La Rotonda, incomplint les prescripcions que determina el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del districte 5, fet pel mateix Ajuntament.Hi ha presentat un projecte a l’espera de la llicència d’obres, on es preveu l’edificació en aquest lloc d’un edifici d’oficines de més de 12.500 m2. El resultat d’aquesta operació serà un tros de façana modernista incrustat en un enorme edifici de oficines.
Una propostaL’edifici de la Rotonda ha esdevingut un referent urbà, pels seus valors arquitectònics i per la seva situació, com a fita visual al final del carrer Balmes i punt de partida d’un recorregut que comprèn tot un conjunt d’edificis modernistes. Un eix capaç de configurar una nova area d’atracció i de descongestió del centre de Barcelona.La Rotonda no es pot considerar només un edifici del barri, sinó que té una forta imatge pública a tota la ciutat. Ha passat de ser un hotel de l’alta burgesia a un edifici que pertany a la memòria col•lectiva dels ciutadans.Ens preguntem si la ciutat de Barcelona pot renunciar a atorgar-li el valor identitari que l’edifici es mereix i que requereix dues actuacions:- una rehabilitació integral que respecti la essència de l’edifici, eliminant els afegits i les remuntes,. - un ús acord a la seva vocació ciutadana.Cal que La Rotonda esdevingui un edifici cultural de gran repercussió, com pot ser el Centre Internacional del Modernisme, que sigui un lloc important d’activitat ciutadana, vitalitzador d’un area de Barcelona que no treu prou partit de la seva gran potencialitat.Proposem que l’Ajuntament aturi aquesta llicència i impulsar una Plataforma Cívica amb l’objectiu de consensuar, amb la implicació de les entitats públiques i privades, la salvaguarda d’aquest edifici per a la ciutat.


Nova web de la Plataforma a http://www.larotondabarcelona.com/


A la nova web, s'ha afegit un nou documental: La Rotonda Terminal, que explica la opinió de la refroma per part d'alguns dels veïns del barri. També s'hi han traslladat el sistema de firmes i de comentaris.